Wie , wat, waarom en hoe het ZAT. Een kleine impressie en uitleg van/over deze toneelvereniging.

De vereniging het Z.A.T. Is op 12 november 1984 opgericht. Voor de officiële oprichtings datum is het idee ontstaan een toneelvereniging op te richten door Robert Peters. Hij was de regisseur van het toneelstuk “De verloofde van mijn vrouw.” Dit toneelstuk is opgevoerd door leden van de voetbalvereniging van Zuidhorn en enkele vriendinnen en vrouwen van de mannen. Zij speelden dit stuk i.v.m. Het 55-jarig bestaan van de voetbalvereniging. Het toneelstuk sloeg erg aan en de spelers en medewerkers deelden het enthousiasme van Robert Peters en zo ontstond de vereniging Z.A.T.

We zijn dus in beginsel een vereniging die kluchten en blijspelen op de planken zet. We richten ons op “het Grote Stuk” dat jaarlijks op de planken wordt gezet.
Daarnaast starten we in januari 2024 met een jeugdafdeling voor jeugd van 11 tot 18 jaar. Zij gaan jaarlijks op een zaterdag in juni een stuk met jeugdspelers en eventueel enkele volwassenen voor iedereen spelen. Één van de doelen is dat kinderen al op jonge leeftijd het plezier in toneelspelen ervaren en doorstromen naar onze volwassen afdeling.

De kern en de ziel van het ZAT draait om het plezier van het samenzijn en in de saamhorigheid iets moois en vrolijks neer te zetten dat plezier brengt voor zowel de spelers/vereniging als wel het publiek. Iedereen is even belangrijk binnen de vereniging en je kan een waardevolle bijdrage leveren door te zijn wie je bent en te doen wat je kunt.

Om dit te kunnen bewerkstelligen is iedereen binnen de vereniging ook lid van minimaal 1 commissie die alle praktische zaken rondom de uitvoering regelt. Zo verdelen we alle taken en kunnen we samen veel werk verrichten. In iedere commissie zit ook 1 bestuurslid.

Het bestuur bestaat momenteel uit een een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 2 gewone leden.

De contributie voor het jaar 2023/2024 bedraagt 42,50 euro. Nieuwe leden kunnen informatie vragen en zich opgeven bij de secretaris; secretaris@hetzat.nl

Op facebook en Instagram zijn we te vinden op: zuidhorneramateurtoneel.