Het bestuur van het ZAT bestaat uit:

Mark van der Velde (voorzitter)

Nana van Triet (secretaris)

Barbara Perdijk (penningmeester)

Michel Lansen (bestuurslid)

Jackelien Wierenga (bestuurslid)